Specijalistička praksa

Nositelj kolegija:

dr. sc. Zlatko Barilović, v. pred. (zlatko.barilovic@bak.hr)

DOBRO DOŠLI NA STRANICU SPECIJALISTIČKE PRAKSE

Poštovane kolegice i kolege, na ovoj stranici Baltazara uskoro će se nalazIti sve relevantne informacije za vaše uspješno savladavanje specijalističke prakse.