Ekonomska sociologija (dr. sc. Antal Balog, v. pred.)

Ekonomska sociologija, ili sociologija ekonomskog života, proučava društvene odnose u procesu privređivanja. Ili, drugim riječima, ekonomska sociologija razmatra ekonomske pojave sa stajališta socioloških perspektiva, odnosno socioloških teorija.

Ekonomska sociologije proučava različite ekonomske pojave, primjerice (1) ekonomske aktivnosti pojedinaca i skupina, (2) ekonomske aktivnosti različitih organizacija, tržišta i drugih ekonomskih institucija, (3) potrošnju i slobodno vrijeme, (4) makroekonomske pojave, (4) uspoređuje i analiza različite društveno-ekonomske sustave, (5) interpretira ekonomske učinke različitih kultura i religija sa stajališta različitih socioloških teorija itd.   

Ekonomske sociologe više zanimaju razlozi, primjerice društveni, kulturni, politički, zakonodavni, normativni, etički i drugi, radi kojih se ekonomski akteri ponašaju na određeni način, nego ekonomski učinci i postignuća koja su oni postigli.


Teacher: Antal Balog