Dizajn u kulturi

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s teorijom i poviješću vizualnih komunikacija i dizajna kao disciplina potrebne za provedbu projekata unutar menadžmenta u kulturi i u kulturnim i kreativnim industrijama.