Osnove marketinga

Poštovane kolegice i kolege, 

dobrodošli na kolegij Osnove marketinga. 

U sklopu ovog kolegija ćete upoznati osnovne zakonitosti i alate marketinga u suvremenom poslovanju kroz usvajanje teorijskog pristupa značaju i ulozi marketinga u zadovoljavanju potreba i želja potrošača na tržištu te postići razumijevanje suvremenog pristupa zadovoljenju potreba potrošača i marketinških alata koji pomažu u ostvarenju ciljeva poduzeća. 

Na Baltazaru ćete pronaći prezentacije koje vam mogu poslužiti kao orijentacija i kostur materiji, a za potpuno savladavanje kolegija će vam osim predavanja i prezentacija biti potrebna i literatura: Meler, M., (2005.), OSNOVE MARKETINGA, Ekonomski fakultet, Osijek i Grbac, B., (2012.), STVARANJE I RAZMJENA VRIJEDNOSTI, Ekonomski fakultet, Rijeka. 

Ispit se sastoji od teorijskog dijela koji ćete polagati na ispitnom roku i praktičnog dijela (rada) koji ćete predati na Baltazar prema uputama koje će vam biti dostupne. Za sva pitanja i dodatna pojašnjenja stojim na raspolaganju putem e-mail adrese: santolovic@bak.hr. 

Sretno!

Stella A.