Cilj kolegija je razvijanje općih i specifičnih kompetencija vezanih uz teoriju i povijest likovnih umjetnosti te upoznavanje studenata s poviješću hrvatske umjetnosti s osobitim obzirom na njezino mjesto i odnose unutar europske kulturne baštine.

Studenti će razviti opće kompetencije koje se odnose na poznavanje razvoja likovne umjetnosti na tlu Hrvatske u kontekstu europskih stilskih razdoblja te identificiranje najvažnijih umjetnika i djela. Ujedno će razviti specifične kompetencije poput prepoznavanja i kritičkog vrednovanja umjetnosti i umjetničkih pojavnosti te primjene stečenih znanja i vještina u praksi.