Cilj kolegija je upoznati studente sa specifičnostima organizacije ustanova u kulturi, kao i organizacijom projekata u kulturi, te ih osposobiti za rješavanje organizacijskih problema, te uspostave i održavanja optimalne projektne organizacije.