Nastavu kolegija Engleski jezik I i II u akademskoj godini 2017./2018. držat će Nediljka Marić, prof., pred. i asistentica Petra Krčelić, univ. mag.

Studenti prijašnjih generacija dr. sc. Ani Skledar Matijević mogu se javiti na a.skledar-matijevic@bak.hr, a Ana-Mariji Krakić, univ. mag. na anamarija.krakic@bak.hr