Cilj predmeta je upoznati studente s temeljnim i naprednim informatičkim znanjima i vještinama za informacijsku potporu projektnom menadžmentu (IPPM), te ih učiniti kompetentnim za razumijevanje i za rad sa dijelom temeljne i napredne informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za IPPM.