Cilj kolegija

Upoznati studente s povijesnim pregledom nastanka Europske unije, ciljevima Europske unije, te organizacijom i ulogom institucija, tijela i agencija EU, kao i s politikama EU. Studentima se prenose osnovna teorijska i aplikativna stručna znanja vezana uz funkcioniranje Europske unije kao i uz  prava i obveze Republike Hrvatske - punopravne članice Europske unije od 01. srpnja 2013.godine