Cilj kolegija Ekonomika poduzeća je osposobiti studente da samostalno mogu definirati, opisati, objasniti i analizirati generičke tipove poduzeća sa stajališta ekonomske učinkovitosti, financijske učinkovitosti te učinkovitosti rasta i razvoja poduzeća u cilju kreiranja učinkovite organizacijske strukture poduzeća