Fundamentalni cilj kolegija Ekonomika poduzeća može se opisati na slijedeći način: definirati, opisati, objasniti i analizirati generičke tipove poduzeća sa stajališta ekonomske učinkovitosti, financijske učinkovitosti i učinkovitosti rasta i razvoja poduzeća u cilju kreiranja učinkovite organizacijske arhitekture poduzeća.