Operativno planiranje je kratkoročno definiranje poslovnih ciljeva i određivanja poslovnih akcija za njihovo ostvarivanje tijekom jedne godine. Njime se definiraju poslovne politike, poslovne procedure i standardi radi postizanja poslovnih ciljeva.