Cilj kolegija je da student po uspješnom završetku može opisati i primijeniti raznolike metode i alate kreativnog razmišljanjate ostvariti jedan javni razgovor u okviru Baltazarovog dnevnog boravka