Cilj kolegija je upoznati studente s temeljnim sastavnicama hrvatskog kulturnog identiteta u međunarodnom kontekstu te ih osposobiti za aktivno promišljanje, valorizaciju i zaštitu vrijednosti hrvatskog kulturnog identiteta kroz različite oblike organiziranja kulturnog života.