Cilj predmeta je upoznati studente s osnovama multimedijskih sustava i internetom.