Kolegij ima za cilj upoznati studenta sa razvojem menadžmenta u javnom sektoru i to prvotno sa menadžmentom javne uprave kroz primjere razvijenih demokratskih država, s osobitom osvrtom na razvojnu fazu novog javnog menadžmenta kao i suvremenog menadžmenta u javnom sektoru.