Veleučilište Baltazar Zaprešić

Sustav Baltazar namijenjen je isključivo studentima/icama Veleučilišta Baltazar Zaprešić.

Sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka rezultati studentskih postignuća (ispiti, kolokviji, seminarski radovi i slično)
bit će objavljeni pod lokalnim matičnim brojem studenta/ice (br. ugovora o studiranju) umjesto imena i prezimena,
a sve u cilju podizanja zaštite privatnosti studenata/ica.